Voorschriften

Veiligheid

 1. Draag, indien aanwezig, te allen tijde de gordels.
 2. Kinderen zitten altijd op een eigen zitplaats.
 3. Lopen tijdens het rijden geschiedt geheel op eigen risico.
 4. Bij nachtelijke ritten in de stoelen blijven. Ga nooit op de grond of in het gangpad liggen.
 5. Gebruik het toilet alleen zittend.
 6. Gebruik geen zend-, of ontvangstapparatuur in de touringcar.
 7. Houdt de uitgangen vrij, laat kinderen nooit bij de (nood)uitgangen zitten.
 8. Het is verboden gevaarlijke stoffen of verdovende middelen mee te nemen.
 9. Koffers moeten altijd gelabeld zijn en in de bagageruimte vervoerd worden. (maximum gewicht 20 KG p.p.)
 10. Handbagage dient ook gelabeld te zijn en opgeborgen te worden in de bagagerekken.

In geval van nood

 1. Blijf kalm en draag zorg voor elkaars veiligheid.
 2. Noodvoorzieningen alleen gebruiken bij nood. Gebruik op eigen risico. Misbruik wordt bestraft.
 3. Brandblusser is aanwezig voorin touringcar. Alleen voor kleine branden, dicht op brandhaard blussen.
 4. Verbandtrommel is aanwezig voorin touringcar.

Voorwaarden

 1. De passagier dient de aanwijzingen van het touringcarbedrijf en de chauffeur op te volgen.
 2. Het touringcarbedrijf / chauffeur zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 3. Het meenemen van huisdieren is verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het touringcarbedrijf.
 4. De passagier dient zich te onthouden van het hinderen van personeel, medepassagiers of andere verkeersdeelnemers.
 5. De passagier dient bij aanvang van de reis en tussenstops steeds tijdig voor vertrek aanwezig te zijn.
 6. Gebruik van rookartikelen is verboden, alcoholische dranken alleen na uitdrukkelijke toestemming van het touringcarbedrijf.
 7. Schade veroorzaakt door een passagier wordt verhaald op de passagier of de begeleiding hiervan.

Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.