Veilig

Veilig

Veiligheid

Touringcars en bussen zijn de veiligste vervoermiddelen op de weg. Ze zijn zelfs minstens even veilig als treinen, hoewel ze hun infrastructuur met andere weggebruikers en vervoermiddelen delen.

Veiligheidskampioenen

Bij dodelijke verkeersongevallen in de EU Van 2007 tot 2008 waren in de Europese Unie bij niet meer dan 0,57% van de dodelijke verkeersongevallen bus- en touringcarpassagiers betrokken. Dat is zelfs minder dan de 0,79% voor landbouwtractoren! Uit gegevens van de Amerikaanse overheid blijkt dat busvervoer tot de veiligste vormen van vervoer over land behoort. Ondanks die voorbeeldige staat van dienst blijft een verdere verbetering van de veiligheid een topprioriteit voor bus- en tourincarvervoerders.

De beste bestuurders

Bekwame tourincarchauffeurs zijn een belangrijke troef voor de sector van het personenvervoer over de weg. Levenslang leren is al lang een realiteit voor professionele tourincarchauffeurs. In tegenstelling tot gewone weggebruikers moeten tourincarchauffeurs in heel wat landen uitvoerige opleidingen volgen om in bijkomende strenge theoretische en praktische rijexamens te slagen. Daarnaast moeten ze een speciaal medisch onderzoek ondergaan. Sinds 2008 moeten touringcarchauffeurs ook iedere 5 jaar een bijscholingscursus gehad hebben, zie ook deze pagina van het CBR.

Om bestuurders te helpen om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe technologieën en rijtechnieken, bieden alle fabrikanten en transportmanagers hun bestuurders uiteenlopende opleidingen aan. Die ontwikkeling is van groot belang voor de veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening van touringcars.

Zeven keer veiliger dan met de auto naar school gaan

Uit Britse rapporten blijkt dat andere vervoermiddelen doorgaans veiliger zijn dan wegvervoer, met uitzondering van bussen en touringcars. Bussen en touringcars bieden een vergelijkbaar veiligheidsniveau als andere middelen voor collectief personenvervoer, omdat ze in een veilige omgeving of specifieke infrastructuur worden ingezet.

Duitse cijfers tonen zelfs aan dat het aantal dodelijke ongevallen bij vervoer per bus en touringcar (0,2 dodelijke ongevallen per 1 miljard personenkilometers) beduidend lager ligt dan bij andere vormen van vervoer over land (trein – 0,6; auto – 5,6; motorfiets – 60,9).

In de VS worden vergelijkbare cijfers opgetekend, waar het aantal dodelijke ongevallen met de bus en touringcar het laagste ligt, met 0,4 dodelijke ongevallen per 100 miljoen mijlen. Voor personenwagens ligt het aantal dodelijke ongevallen 3,5 keer hoger.

In Australië is het respectievelijk 7, 31 en 228 keer veiliger om met de bus naar school te gaan dan met de auto, te voet of met de fiets.

Toch blijft veiligheid de belangrijkste prioriteit voor touringcarvervoerders. De sector streeft ernaar om zijn al indrukwekkende staat van dienst op het gebied van verkeersveiligheid te blijven verbeteren aan de hand van basis- en voortgezette opleidingen voor bestuurders en verbeterde voertuigtechnologieën.