Groen

Groen

Bussen en touringcars zijn het schoonste en het minst CO2 uitstotende vervoermiddel. Daar hoeven we geen geheim van te maken!

Milieukampioenen

Door mensen aan te moedigen zich per bus en touringcar te verplaatsen, kunnen we onze aantasting van het milieu beduidend inperken. Volgens de Amerikaanse Union of Concerned Scientists is onze ecologische voetafdruk het kleinst wanneer we van alle vervoermiddelen de touringcars en OV-bussen kiezen.

Onderzoek toont aan dat touringcars per personenkilometer 0,03 kg CO2 uitstoten. Dat is de helft van wat treinen uitstoten en aanzienlijk minder dan wat auto‘s (0,11) en vliegtuigen (0,18) uitstoten.

Voor een rit van Amsterdam naar Hannover (385 km) bedraagt de CO2-uitstoot 11 kg per touringcar, 23-25 kg per trein, 44 kg per auto en 68 kg per vliegtuig. Als elke bus één extra autobestuurder zou vervoeren, zou er jaarlijks ruim 1,2 miljoen ton CO2 minder worden uitgestoten!

Laagste externe kosten

De externe kosten (voor lawaai, ongevallen, files en vervuiling) van touringcars liggen 26% lager dan die van treinen. Ze omvatten ook de kosten die voortvloeien uit de gebouwen, het onderhoud en het grondgebruik van de vereiste infrastructuur, evenals de fijne stofdeeltjes die door de rolweerstand en bij het remmen worden uitgestoten.

Dankzij innovatie en enorme investeringen van de sector in nieuwe technologieën namen de externe kosten van bussen en touringcars in Europa voor de allereerste keer met 60% af. Daarnaast stoten touringcars in de VS de minste koolstofdioxide per passagierskilometer uit in vergelijking met andere vormen van vervoer.

Vijfentwintig moderne bussen of touringcars die vandaag worden gebouwd, maken samen evenveel lawaai als één bus of touringcar die vóór 1980 werd gebouwd.

Grote inspanningen om aan de top te blijven

Constructeurs en vervoerders werken nauw samen om de milieuprestaties van bussen en touringcars voortdurend te verbeteren.

In de meeste landen wordt jaarlijks 10% van het bus- en touringcarpark vernieuwd op basis van de laatste nieuwe beschikbare technologieën op het vlak van milieuvriendelijkheid, veiligheid en comfort. De meeste moderne voertuigen stoten aanzienlijk minder milieuverontreinigende stoffen uit en zijn beduidend zuiniger, wat de luchtkwaliteit bevordert en het milieu ten goede komt.

Dankzij enorme investeringen van de bus- en touringcarsector in nieuwe technologieën is de uitstoot van schadelijke stoffen zoals koolstofmonoxide, koolwaterstoffen, stikstofoxiden en fijne stofdeeltjes in Europa door deze categorie voertuigen met ruim 98% gedaald!

Energiezuinig

De huidige Touringcars en OV-bussen zijn opvallend zuinig, vooral gezien het aantal personen dat ze vervoeren. Om één passagier over 100 kilometer te vervoeren, hebben bussen en touringcars gemiddeld tussen 0,6 en 0,9 liter diesel nodig, terwijl een dieselauto gemiddeld 5,9 liter brandstof zal verbruiken, een auto op gas 7,6 liter, een vliegtuig 6,6 liter en een hogesnelheidstrein 2,6 liter. Geen enkel ander middel voor collectief personenvervoer is energiezuiniger!

In de VS en Canada was de private touringcarsector in 2007 goed voor 206 passagiersmijlen per gallon (mpg) brandstof. Dat is nagenoeg drie keer beter dan de op een na zuinigste sector, het interstedelijke treinverkeer, met 74,1 passagiersmijlen per gallon. Het totale lokale vervoer was goed voor 55,8 passagiersmijlen per gallon, het luchtvervoer voor 40,9 passagiersmijlen per gallon en het autoverkeer voor 35,4 passagiersmijlen per gallon.

Hoewel Frankrijk over een van ‘s werelds grootste spoornetwerken beschikt, zijn touringcars volgens onderzoeken naar de energiezuinigheid (per vervoerde passagier) van verschillende vervoermiddelen in opdracht van de Franse overheid 3 keer zuiniger dan personenauto‘s en 2 tot 3 keer zuiniger dan treinen voor regionaal vervoer. Voor interregionaal vervoer zijn touringcars 3 keer zuiniger dan treinen, 4 tot 5 keer zuiniger dan personenauto‘s en 10 keer zuiniger dan vliegtuigen.

Niet alleen nieuwe technologieën, maar ook het rijgedrag zorgen voor een zuiniger brandstofverbruik en bijgevolg een lagere uitstoot. Daarom zijn vervoersondernemingen er zo op gebrand hun bestuurders lessen ‘zuinig rijden‘ te laten volgen als onderdeel van hun levenslang leerproces. Zelfs ‘oude rotten in het vak‘ slagen er na een van die cursussen in minder brandstof te verbruiken.

Strijd tegen files

Bus vol
Bussen en touringcars zijn een heuse troef in de strijd tegen files en bijgevolg tegen luchtverontreiniging en verkeersongevallen. De gemiddelde bezettingsgraad voor personenauto‘s gaat overal ter wereld achteruit. In de Europese Unie bedraagt de bezettingsgraad in sommige gevallen amper 1,1 – 1,2 voor korte afstanden. Zelfs voor gezinsuitjes ligt hij maar tussen 1,4 en 1,7.

In Europa kan qua gemiddelde bezettingsgraad één touringcar tot 30 auto‘s vervangen, terwijl één volle touringcar in de VS 55 auto‘s van de weg kan halen. Op die manier worden de files, de uitstoot en het energieverbruik van het personenvervoer over de weg uiteraard aanzienlijk beperkt.