Feedback

Geachte klant,

Wij hopen dat u een fijne reis heeft gehad met Ahrens Travel. Omdat wij het belangrijk vinden onze service- en dienstverlening continu te verbeteren, vragen wij uw mening over uw ervaringen met Ahrens Travel. Hierdoor is het mogelijk, dat wij onze bijdrage aan uw reisplezier nog beter kunnen afstemmen op uw wensen. Wij stellen het op prijs wanneer u bereid bent deze vragenlijst, al dan niet anoniem, in te vullen en aan ons terug te zenden.

 

Algemene reisgegevens
Datum reis*
Organisatie
Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
(uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden alleen gebruikt voor eventuele aanvullende vragen)
Hoe beoordeelt u het offertetraject?
De aanvraag heb ik gedaan via ahrenstravel.nltelefonischanders
Over het offerte traject ben ik tevredenontevredenanders
Informatief
Was de touringcar op tijd? janee
Bent u welkom geheten namens Ahrens Travel? janee
Heeft uw chauffeur zichzelf voorgesteld? janee
Bent u door de chauffeur attent gemaakt op het dragen van de gordels? janee
Is de reis volgens opdracht uitgevoerd? janee
Hoe beoordeelt u het comfort in deze touringcar?
Hygiƫne van interieur en exterieur uitstekendgoedmatigslecht
De technische staat van de touringcar uitstekendgoedmatigslecht
De aanwezige audio- en videoapparatuur* uitstekendgoedmatigslechtn.v.t.
De aanwezige catering in de touringcar* uitstekendgoedmatigslechtn.v.t.
* indien van toepassing en/of gereserveerd
Hoe beoordeelt u:
De rijstijl van de chauffeur uitstekendgoedmatigslecht
De uiterlijke verzorging van de chauffeur uitstekendgoedmatigslecht
De (klant-) vriendelijkheid van de chauffeur uitstekendgoedmatigslecht
Voldoende informatie gegeven tijdens de reis uitstekendgoedmatigslecht
Behulpzaamheid en gedrag uitstekendgoedmatigslecht
Ruimte voor aanvullende opmerkingen en/of suggesties

Alles ingevuld?